Společnost MC Projekt, s.r.o. se v minulosti projekčně podílela na významných investičních akcích. Některé z nich jsou uvedeny v následující tabulce:

Rok Investor Popis projektu
2019 AirProducts (Francie) Konfigurace a uvedení do provozu ochran rozvodny 6kV v areálu AirProducts Strasbourg
Energetická servisní, s.r.o. LDS Sever R22.0, rekonstrukce regulátoru odboček transformátoru T201 a T202
ČEZ Distribuce, a.s. Projekt zapojení ochran a řídícího systému pro TR 22kV Krásné Březno
Kolektory Praha, a.s. Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektoru Řepy"
ČEZ Distribuce, a.s. Projekt pro akci "TR Louny - výměna ochran, ŘS, VS"
Kolektory Praha, a.s. Projekt pro akci "Oprava elektro vybavení kolektoru - 2.st. TCH Barrandov"
ČEZ Distribuce, a.s. Projekt pro akci "TR Litoměřice SZ - R22kV, ŘS, VS"
Sokolovská uhelná, p.n., a.s. Projektová dokumentace, výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL rozvodny R3.1
2018 Kolektory Praha, a.s. Oprava NN a MaR rozvaděčů kolektoru Velká Ohrada 3. větev - projekt
ČEZ, a.s. - OJ Vodní elektrárny Projekt a konfigurace zábleskových ochran VN rozvoden PVE Dlouhé Stráně
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Rekonstrukce rozvodny 6kV 1. a 2. blok - výpočet nastavení a určení parametrizace ochran SEL rozvoden 1BCA00 a 2BCA00
ČEZ, a.s. - OJ Vodní elektrárny Projekt pro akci „KII - Black Start úpravy a konfigurace zařízení_EDS" na PVE Dlouhé Stráně
ČEZ, a.s. - EPO ZD - Napájení elekto pro areál DESPED
Kolektory Praha, a.s. Oprava elektro vybavení kolektoru - 4. stavba TCH Barrandov
United Energy, a.s. Projekt rekonstrukce budící soupravy a elektrických ochran TG4
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Výpočet nastavení a konfiguraci ochran SEL pro akci "Stavba M18 - Přeložka inženýrských sítí elektro - 2018, TSN31, TSN36"
2017 Kolektory Praha, a.s. Oprava NN a MaR rozvaděčů kolektoru Velká Ohrada 1. větev - projekt
Synthomer, a.s. Retrofit ochran v R90 pro linky L927 a L928 - projekt
IEC, Ltd (Izrael) Projekt zapojení rozdílových ochran přípojnic SEL-487B pro "Substation Type 2"
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Výměna elektrických ochra v R110kV
ČEZ, a.s. - EPO EPO - Napájení firmy EXPRES MENU
Povodí Labe, s.p. MVE Křižanovice - realizační projekt
Mitas, a.s. Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran rozvodny R22.1
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran rozvodny R1.1, sekce Elektroprovoz
2016 Kolektory Praha, a.s. Projekt stavby "Oprava elektro vybavení kolektoru - 1. stavba TCH Barrandov"
Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran transformátorů T101 a T102
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Projekt pro stavbu č. P02 "Bezobslužné ovládání rozvoden Jehličná a Pískovec"
Severočeské doly, a.s. Výpočet zkratových proudů v soustavě 35kV a 6kV
Kolektory Praha, a.s. Oprava NN vybavení kolektoru Stodůlky Jih
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran pro stavbu číslo P03 "Modernizace rozvodny Jiří"
Mitas, a.s. Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran rozvodny R22.0
ČEZ, a.s. - OJ Vodní elektrárny Projekt synchronizace linek R110kV v Elektrárně Štěchovice
2015 ABB, s.r.o. Konfigurace ochran SEL pro R24kV Madison, Kanada
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL-751 pro akci "Stavba číslo M55 - Úprava a připojení rozvoden VN"
Severočeské doly, a.s. Výpočet maximálních a minimálních zkratových proudů v soustavě 35kV a 6kV v DNT
Kolektory Praha, a.s. Projekt pro akci "Oprava plynových čidel v kolektoru Centrum I"
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL-751 a SEL-787 pro akci "L32 - Modernizace rozvodny R 22kV Lipnice"
IEC, Ltd (Izrael) Projekt "Busbar and Breaker Failure Protection for Substation Yavne"
AirProducts, Inc. (Velká Británie) Konfigurace a nastavení ochran R11kV Carrington
Severočeské doly, a.s. Projekt stavby "Úprava koncepce zásobování elektřinou"
2014 ČEZ, a.s. - OJ Vodní elektrárny Projekt výměny elektrických ochran VE Štěchovice
Kolektory Praha, a.s. Projekt pro stavbu "Oprava NN vybavení kolektoru Barrandov"
Airproducts (Velká Británie) Konfigurace ochran pro rozvodny 66kV a 11kV projektu "Tees Valley"
Kolektory Praha, a.s. Projekt pro stavbu "Oprava NN vybavení kolektoru Stodůlky Jih"
Actherm, s.r.o. Výměna elektrických ochran vedení 220kV
Momentive Speciality Chemicals, a.s. Výpočet nastavení a konfigurace elektrických ochran rozvody R4
2013 ČEZ, a.s. - OJ Vodní elektrárny Projekt výměny elektrických ochran PVE Dlouhé Stráně
Dalkia Kolín, a.s. Projekt modernizace a doplnění elektrických ochran TG5 v teplárně Dalkia Kolín
Kolektory Praha, a.s. Projekt pro stavbu "Opravy NN vybavení kolektorů Stodůlky Sever"
Termo Děčín, a.s. Projekt pro stavbu "Dodávka a montáž nových ochran"
Kolektory Praha, a.s. Projekt pro stavbu "DPS pro Decentralizaci PŘS kol. staveb Barrandov"
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Projekt stavby "M65 modernizace a oprava rozvodny 22kV R4 - Marie"
2012 ČEZ Distribuce, a.s. Projekt rekonstrukce TR Kladno Dříň
Cink-Hydro Energy, k.s. Technická pomoc při uvedení do provozu - MVE Ucea, MVE Priboiasa, Rumunsko
Dalkia Kolín, a.s. Projekt a technická pomoc při rekonstrukci elektrických ochran TG4
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Přeložka inženýrských sítí elektro, V. etapa - 2. část - Projekt a výpočet zkratových poměrů
ČEZ, a.s. - EPO Projekt ochran a řízení pro stavbu Napájení PORFIX CZ, a.s. rozvodny biomasy v EPO
ČEPS, a.s. Projekt TR Milín - Obnova ochran a řs (ochrany, MOR ...)
BWSC A/S (Dánsko) Sleaford 45MW (projekt ochran a fázování TG)
ABB (Afghanistan) Konfigurace ochran SEL pro rozvodnu R110kV Breshan Kot
2011 Sokolovská uhelná p.n., a.s. Projekt modernizace rozvodny Anežka - PS01, PS02, PS10
ČEZ Distribuce, a.s. Projekt výměny vypínače KSP102 v R110kV EMĚ1
Povodí Labe, s.p. MVE Rudolfov I, rekonstrukce MVE, odstranění havarijního stavu
ČEZ Distribuce, a.s. Projekt pro akci Ráječek TR 110/22kV - vlastní spotřeba
ČEZ, a.s. - ETI Výpočet nastavení a parametrizace ochran SEL pro akci "Modernizace turbíny TG6 100MW v elektrárně Tisová"
Black Hills, Co. (USA) Supervize ochran paroplynového cyklu, Pueblo, Co (USA)
2010 ČEZ, a.s. - EPO Projekt optimalizace výroby elektřiny v Teplárně Dvůr Králové nad Labem (PS10, PS30)
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt rekonstrukce rozvodny R8.1 - ÚTT - Projekt nn části, výpočet nastavení a konfigurace ochran
ČEZ, a.s. - ETI Projekt modernizace obchodního, kontrolního a bilančního měření v lokalitě Tisová
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt rekonstrukce napájení 6kV Marie I
Hexion Sokolov Projekt pro retrofit VN rozvoden - ochrany
Black Hills, Co. (USA) Výpočet nastavení a konfigurace generátorových ochran SEL
Sokolovská uhelná, a.s. Modernizace rozvodny Lipnice - výpočet nastavení a parametrizace ochran SEL
ČEZ, a.s. - EPO Teplárna Dvůr Králové nad Labem - výpočet nastavení a parametrizace ochran SEL
2009 Severočeské doly, a.s. Projekt modernizace TRIV Březno
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt pro točivé redukce a modernizace rozvoden na VSII - PS01
ČEZ, a.s. - EPO Projekt instalace generátorového vypínače TG2 v EPO 2
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt pro akci "Výměna vypínačů v R110kV Vřesová"
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt modernizace elektro ochran na rozvodně Pískovec a Marie
ČEZ Distribuce, a.s. Realizační projekt TR Kladno západ - výměna ŘSS
ČEZ, a.s. Projekt rekonstrukce rozvoden 6kV a 35kV v TDK
2008 ČEZ, a.s. - EPO Projekt pro rekonstrukci rozvoden vlastní spotřeby v EPO 2
FAT Aspa Bruk (Švédsko) Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 16MVA
SE, a.s. EMO (Slovensko) Realizační projekt stavy IPR EMO 022 00 - Zámena ochrána a realizácia diagnostického strediska - ochrany 7BCT01
United Energy, a.s. Projekt rekonstrukce rozvodny 110kV v TKY 3.etapa
Sokolovská uhelná , a.s. Výpočet nastavení a konfigurace ochra v TR Lipnice
ČEZ Distribuce, a.s. Realizační projekt TR Mladá Boleslav - rekonstrukce ochran 22kV
ČEZ, a.s. - EPO Projekt rekonstrukce ochran rozvodny 0BBA v EPO
2007 Sokolovská uhelná , a.s. Projekt modernizace řídícího systému PPC Vřesová, ochrany 2.bloku a linky V018
ČEZ Distribuce, a.s. Realizační projekt - Transformovna 110/22kV Mělník (ochrany, měření a řídící systém)
ČEZ Distribuce, a.s. Realizační projekt - Transformovna 110/22kV Uhlířské Janovice - rekonstrukce ochran
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt modernizace přenosových cest PPC-Vítkov
ČEPS, a.s. Projekt výměny distančních ochran TR Babylon a TR Mírovka
SE, a.s EMO (Slovensko) Realizační projekt stavy IPR EMO 022 00 - Zámena ochrána a realizácia diagnostického strediska - čásť ochrany a centrálne elektrické zariadenie
2006 Glaverbel Czech, a.s. Projekt rekonstrukce ochran R110kV
Teplárna České Budějovice Projekt nastavení a konfigurace ochran rozvoden r1.31 a r1.32
Kappa Pitea (Švédsko) Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 31MVA
ČEZ Distribuce, a.s. Projekt rekonstrukce transformovny 110/22kV Mělník (řídící systém, ochrany, řídící skříně, ….)
ČEZ, a.s. - EMĚ Projekt rekonstrukce ochran R110kV
United Energy, a.s. Projekt rekonstrukce rozvodny 110kV v TKY - 2.etapa (Komořany) - ochrany, ovládání, měření
YFY Paper (Čína) Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 43MVA
Severočeské doly, a.s. Projekt připojení ochran SEL pro TRII - 35kV
ČEZ Distribuce, a.s. Projekt výměny řídícího systému a doplnění ochran R110kV Čechy Střed
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt modernizace řídícího systému PPC Vřesová, projekt rekonstrukce ochran generátoru 2MKZ2, blokového transformátoru 2BAT1 a linky 220kV V018
2005 Mondi Packaging Paper Štětí, a.s. Projekt zapojení ochran a buzení generátoru TG6 a dále ochran, ovládání a signalizace R100kV Štětí.
STE, a.s. Projekt rekonstrukce transformovny 110/22kV Strančice (řídící systém, ochrany, řídící skříně, …)
Cinergetika Ú/L, a.s. Projekt opravy MaR turbíny TG3, rekonstrukce kobky vývodu, ochran a buzení TG3
ČEZ, a.s. - ETI Projekt generální opravy ochran TG6
Bosen Enerji (Turecko) Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 16MVA
Sokolovská uhelná , a.s. Projekt modernizace řídícího systému PPC Vřesová, projekt rekonstrukce ochran generátoru 2MKZ1, blokového transformátoru 1BAT1 a linky 220kV V017
Iztek Enerji Üretimi a.s. (Turecko) Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 30MVA
Škoda Auto, a.s. Projekt rekonstrukce rozvodny H3A/22kV - ochrany a dispečerská a řídící technika
2004 ČEZ, a.s. - EPO Projekt instalace generátorového vypínače TG3
ČEPS, a.s. Zpracování provozní dokumentace R400kV Přeštice
Lovochemie, a.s. Projekt opravy rozvodny 6kV R91 - ochrany a dispečerská a řídící technika
Eastman Sokolov, a.s. Výpočet nastavení elektrických ochran R6kV
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt napojení nové kyslíkárny - II.etapa Vřesová, napájení elektrickou energií - elektrické ochrany a DŘT
US Steel Košice, s.r.o (Slovensko) Projekt kobky uzlu generátoru, ochran, DŘT a rozvodů vlastní spotřeby turbíny TG1 (40MVA)
JME, a.s. Projekt instalace T102 v R110kV Konice - ochrany, regulace
2003 United Energy, a.s. Projekt rekonstrukce rozvodny 110kV v TKY - 1.etapa (Komořany) - ochrany, ovládání
STE, a.s. Projekt rekonstrukce transformovny 110/22kV Kutná Hora (řídící systém, ochrany, řídící skříně, …)
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt rekonstrukce ochran bloku TG3
Aliachem, a.s. Projekt rekonstrukce ochran TG13 (Semtín - Zelená Louka)
Lovochemie, a.s. Projekt rekonstrukce rozvodny 6kV-R81 (ochrany, ovládání, …)
2002 Gaziler Enerji a.s. (Turecko) Supervize ochran na VE Gaziler
ČEZ, a.s. - EPO Studie chránění ochran bloku TG1
STE, a.s. Projekt transformovny 110/22kV Ovčáry (řídící systém, ochrany, řídící skříně, …)
Molu Insaat Enerji a.s. (Turecko) Supervize ochran na VE Molu (Kayseri)
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt rekonstrukce ochran bloku TG1
2001 ČEZ, a.s. - ETI Projekt výměny ochran transformátoru 6/0.4kV
ŠKO-Energo, a.s. Projekt rekonstrukce ochran linek R110kV
ČEZ, a.s. - EPO Projekt ochran bloku TG3
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt rekonstrukce ochran bloku TG4
2000 STE, a.s. Projekt zapojení ochran a ovládání R22kV Kosmonosy
Aliachem, a.s. Projekt rekonstrukce ochran TG12 (Semtín - Zelená Louka)
ČEZ, a.s. - EMĚ Projekt obnovy ochran bloku 500MW EMĚIII
Sokolovská uhelná, a.s. Projekt rekonstrukce ochran bloku TG2
PVK, a.s. Projekt rekonstrukce rozvodny R1 - 22kV závod Želivka (ochrany, ovládání, měření, …)
1999 Sokolovská uhelná, a.s. Projekt výměny distančních ochran v R110kV Vřesová
Aliachem, a.s. Projekt rekonstrukce ochran TG11 (Semtín - Zelená Louka)
ČEZ, a.s. - PVE DS Digitalizace výrobní dokumentace rozvaděčů sekundární techniky na PVE Dlouhé stráně
1998 STE, a.s. Projekt rekonstrukce rozvodny 22kV TR Sklárny Kavalier Sázava (ochrany, ovládání, měření, …)
STE, a.s. Projekt rekonstrukce TR 110kV/22kV Neratovice (ochrany, DŘT, řídící skříně, …)
Transgas Dolní Dunajovice Projekt rekonstrukce ochran R110/6kV
1997 VČE, a.s. projekt rekonstrukce systému chránění a měření R110kV Hlinsko
PVK, a.s. Projekt rekonstrukce ochran R6kV - závod Želivka (ochrany, ovládání, měření, …)
STE, a.s. Projekt rekonstrukce systému chránění a měření R110/22kV Lišany

Počet
návštěvníků stránek